Oval vacuum cups SO

Przyssawki owalne FIPA serii SO pozwalają systemom automatyki transportować przedmioty o podłużnym kształcie np. elementy z poprzeczkami, drewno, komponenty formowane z metalu i tworzyw sztucznych. Przyssawki owalne FIPA o określonej szerokości w zestawieniu z  przyssawkami okrągłymi takiej samej średnicy, charakteryzują się znacznie wyższą siłą chwytu dlatego są doskonałym rozwiązaniem gdy powierzchnia robocza przenoszonego przedmiotu jest podłużna lub ograniczona. Owalne przyssawki FIPA wyposażone w mieszki pozwalają w powtarzalny sposób chwytać przedmioty o nierównych powierzchniach. Ponadto w wielu modelach wewnętrzne ożebrowanie stabilizuje przyssawkę, zapobiega deformacji przenoszonego produktu uniemożliwiając jego zapadanie się w głąb przyssawki, dodatkowo ożebrowanie zwiększa siłę tarcia eliminując prawdopodobieństwo ześlizgnięcia się.

FIPA posiada szeroki wybór przyssawek owalnych. Różnorodne typy – odporne na wysokie temperatury, wolne od substancji zmniejszających zwilżalność (PWIS), z oraz bez mieszków, elastyczne wykonane z kauczuku naturalnego. FIPA swoją ofertą pokrywa cały zakres aplikacji dla przyssawek owalnych.

 

The FIPA oval vacuum cups of the SO series allow automation systems to transport objects of longitudinal shape, f.e. elements with crossbars, wood, components formed from metal and plastics. FIPA oval vacuum cups of a certain width in combination with round vacuum cups of the same diameter, have a much higher gripping force, which is why they are an excellent solution when the working surface of the object being moved is elongated or limited. Oval FIPA bellows vacuum cups allow to take objects with uneven surfaces in a repetitive manner. In addition, in many models, internal ribbing stabilizes the vacuum cup, prevents the deformation of the transferred product, preventing it from sinking into the vacuum cup, additionally the ribbing increases the friction force eliminating the probability of slipping.

FIPA has a wide selection of oval vacuum cups. Various types - resistant to high temperatures, free of wettability reducing substances (PWIS), with and without bellows, elastic made of natural rubber. FIPA covers the entire range of oval vacuum cups with its offer.