Polityka prywatności

Klauzula informacyjna

Na podstawie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).


Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych


Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.


I. Administrator danych osobowych


My, Dentec Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Żyrardowska 1E  jesteśmy Administratorem Pana/Pani danych osobowych.


II. Inspektor Ochrony Danych


Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw w formie elektronicznej poprzez adres e-mail: iod@dentec.pl oraz pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.


III. Cele i podstawy przetwarzania


• W celach analitycznych doboru wyrobów/ usług do potrzeb naszych Klientów, optymalizacji procesów obsługi na podstawie przebiegu procesów obsługi sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


• W celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


• W celu oferowania Organizacji, której przedstawicielem jest Pan/Pani, przez nas produktów i usług, w tym dobierania ich pod kątem Waszych potrzeb z pomocą profilowania, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

• W celu realizacji otrzymanych zamówień oraz zawartych z Pana/Pani Organizacją umów sprzedaży produktów lub usług oferowanych przez naszą firmę.

 


IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy


Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/Pani danych:
Podstawowe dane identyfikacyjne związane z prowadzoną przez nas współpracą zawodową: imię i nazwisko, rodzaj pełnionej funkcji, telefon kontaktowy (stacjonarny, mobile, fax), adres i miejsce pracy oraz adres e-mail ( art. 14.1.d. RODO)


V. Odbiorcy danych


Pana/Pani dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: Podwykonawcom czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (np. doradca techniczny), Przedstawicielom firm transportowych oraz kurierskich realizujących dostawy Państwa zamówień, a także podmiotom i firmom wspierającym systemy teleinformatyczne Dentec S.C.


VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych


Nie przekazujemy Pana/Pani danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


VII. Okres przechowywania danych


Pana/Pani dane pozyskane w związku ze współpracą / zawarciem umowy o współpracy przetwarzamy maksymalnie przez okres 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub Pana/Pani rezygnacji z pełnionej funkcji lub aż Pan/Pani zgłosi sprzeciw względem ich przetwarzania lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały (Zgodnie z art. 13.2.a i 14.2.a RODO).


IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych


Podanie przez Pana/Panią danych jest warunkiem utrzymania współpracy/umowy o współpracy.
Jeżeli nie poda Pan/Pani danych nie będziemy mogli dalej, poprzez kontakt z Panem/Panią , współpracować.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania danych przez administratora, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez administratora.


X. Informacja o źródle danych


Pana/Pani dane uzyskaliśmy od Państwa firmy w ramach prowadzonej współpracy/ umowy o współpracy.


XI Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody


W każdej chwili Pan/Pani ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem. Aby cofnąć zgodę na przetwarzanie swich danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych w naszej firmie: iod@dentec.pl.