Zawory

Oferta zaworów FIPA  jest zoptymalizowana pod kątem zastosowań w instalacjach próżniowych i sprężonego powietrza w systemach automatyki. Zakres produktów obejmuje zawory o różnych technologiach i rozmiarach - od elektromagnetycznych zaworów próżniowych i zaworów pneumatycznych, jak również elektromagnetycznych zaworów odcinających sprężone powietrze, poprzez podstawowe zawory, takie jak zawory przepływowe, zawory dotykowe, zawory zwrotne, zawory motylowe i zawory ręczne.

Dzięki zaworom FIPA 2/2-drogowym i 3/2-drogowym procesy takie jak ssanie, blow-off i wentylacja mogą być optymalnie sterowane w systemach próżniowych. W bardzo dynamicznych aplikacjach manipulacyjnych oznacza to krótki czas cyklu dzięki szybkiemu przełączaniu między ssaniem a wlotem powietrza.

Elektromagnetyczne zawory próżniowe są przystosowane do złożonych systemów automatyki i mogą być sterowane przez sterowniki PLC lub przemysłowy komputer PC przy użyciu elektrycznych sygnałów przełączających.
FIPA oferuje wybór elektromagnetycznych zaworów próżniowych, które są sterowane bezpośrednio, zasilane sprężonym powietrzem i wstępnie sterowane przez wewnętrzną próżnię.

Elektromagnetyczne zawory próżniowe zasilane sprężonym powietrzem, znane także na rynku jako pneumatyczne wstępnie sterowane elektromagnetycznie zawory próżniowe, przełączają się szybko między ssaniem a wlotem powietrza, co zapewnia krótki czas cyklu.

Zawory przepływowe FIPA utrzymują wymagany poziom próżni w systemach automatyki i układach przenoszących przez zamykanie pustych otworów.

Pliki do pobrania