Regulatory ciśnienia i podciśnienia

Regulatory ciśnienia i podciśnienia

Idealna praca zautomatyzowanych aplikacji do przenoszenia przedmiotów wymaga jak najbardziej stałego poziomu ciśnienia oraz stałego poziomu próżni.

Dzięki regulatorom ciśnienia FIPA i regulatorom próżniowym FIPA ciśnienie podawania i poziom próżni można swobodnie regulować w szerokim zakresie.

FIPA oferuje szczelne regulatory ciśnienia w wersjach wkręcanych oraz instalowanych liniowo w przewodach. Dostępne są również modele z manometrem.

Dzięki technologii sterowania FIPA dla próżni można utrzymywać stały poziom próżni w aplikacjach automatyki z różnymi porowatymi przedmiotami.

Regulatory próżniowe FIPA zapewniają precyzyjne sterowanie, co przekłada się na niezawodne działalnie aplikacji zasilanej sterowaną instalacją.

Regulatory ciśnienia - wkręcane

 • Zdefiniowana redukcja ciśnienia roboczego dla ezektorów, ograniczenie siły trzymania chwytaków
 • Regulacja ciśnienia za pomocą śruby radełkowanej
 • Zintegrowana ochrona przed nadmiernym ciśnieniem
 • Nadaje się tylko do sprężonego powietrza
Oznaczenie
Zakres ciśnienia
pracy
[bar]
Zakres
regulacji
[bar]
Dokładność
(±) [%]
Temperatura 
pracy
[°C]
Waga
[g]
Przyłącze
Średnica 
złącza 
wtykanego
[mm]
32.570 0-9 1-8 5 0-60 16 M5 4
32.571 36 R1/8 4
32.572 17 M5 6
32.573 37 R1/8 6
32.574 59 R1/4 6
32.575 38 R1/8 8
32.576 60 R1/4 8

Regulatory ciśnienia - wkręcane, z manometrem

 • Zdefiniowana redukcja ciśnienia roboczego wypychaczy, ograniczenie siły trzymania chwytaków
 • Regulacja ciśnienia za pomocą śruby radełkowanej, monitorowanie ciśnienia za pomocą manometrów (odczyt w MPa)
 • Zintegrowana ochrona przed nadciśnieniem
 • Nadaje się tylko do sprężonego powietrza​
Oznaczenie
Zakres ciśnienia
pracy
[bar]
Zakres
regulacji
[bar]
Dokładność
(±) [%]
Temperatura 
pracy
[°C]
Waga
[g]
Przyłącze
Średnica 
złącza 
wtykanego
[mm]
32.587 0-9 1-8 5 0-60 28 M5 4
32.588 55 R1/8 4
32.589 28 M5 6
32.590 55 R1/8 6
32.591 84 R1/4 6
32.592 55 R1/8 8
32.593 84 R1/4 8

Regulatory ciśnienia „Inline”

 • Zdefiniowane obniżenie ciśnienia roboczego eżektorów, ograniczenie siły trzymania chwytaków
 • Regulacja ciśnienia za pomocą śruby radełkowanej
 • Zintegrowana ochrona przed nadciśnieniem
 • Nadaje się tylko do sprężonego powietrza
 

 
Oznaczenie
Zakres ciśnienia
pracy
[bar]
Zakres
regulacji
[bar]
Dokładność
(±) [%]
Temperatura 
pracy
[°C]
Waga
[g]
Średnica 
złącza 
wtykanego 1
[mm]
Średnica 
złącza 
wtykanego 2
[mm]
32.577 0-9 1-8 5 0-60 36 4 4
32.578 36 6 4
32.579 36 6 6
32.580 60 8 6
32.581 60 8 8

Regulatory ciśnienia „Inline” z manometrem

 • Zdefiniowane obniżenie ciśnienia roboczego eżektorów, ograniczenie siły trzymania chwytaków
 • Łatwy montaż dzięki pionowym i poziomym otworom
 • Regulacja ciśnienia za pomocą śruby radełkowanej, monitorowanie ciśnienia za pomocą manometrów (odczyt w MPa)
 • Zintegrowana ochrona przed nadciśnieniem
 • Nadaje się tylko do sprężonego powietrza
 

 
Oznaczenie
Zakres ciśnienia
pracy
[bar]
Zakres
regulacji
[bar]
Dokładność
(±) [%]
Temperatura 
pracy
[°C]
Waga
[g]
Średnica 
złącza 
wtykanego 1
[mm]
Średnica 
złącza 
wtykanego 2
[mm]
32.582 0-9 1-8 5 0-60 48 4 4
32.583 48 6 4
32.584 48 6 6
32.585 73 8 6
32.586 73 8 8

Regulatory podciśnienia z wyciekiem obcym

 • Ustawianie stałego poziomu podciśnienia podczas trzymania detali o różnej porowatości lub przepuszczalności
 • Odpowiedni jako zawór bezpieczeństwa, jeśli suchobieżne obrotowe pompy łopatkowe mają pracować w sposób ciągły przy maksymalnej próżni 
 • Kontrola próżni poprzez automatyczne odpowietrzanie po osiągnięciu zadanego poziomu próżni
 • Ręczna regulacja za pomocą drobnozwojnego gwintu, mechaniczne otwieranie za pomocą sprężyny
 • Obrócić pokrętło w stronę plusa (+), aby zwiększyć wartość progową podciśnienia, przy której regulator zacznie zasysać powietrze z zewnątrz. Obróć pokrętło w kierunku minusa (-), aby zmniejszyć tę wartość.
 • Na życzenie odpowiedni jako zawór bezpieczeństwa do dmuchaw bocznokanałowych w celu ograniczenia maks. poziomu podciśnienia (średnica regulatora i wlotu dmuchawy powinny być identyczne)

Oznaczenie
Maksymalna
regulowana objętosć
[m3/ h]
Zakres
regulacji
[mbar]
Temperatura 
pracy
[°C]
Waga
[g]
Przyłącze
73.002 16 od -999 do 0 od -20 do 80 270 G1/4
73.003 40 od -999 do 0 od -20 do 80 658 G1

Precyzyjne regulatory podciśnienia

 • Regulacja próżni w aplikacjach takich jak przyssawki w systemach manipulacyjnych
 • Automatyczna kompensacja wahań podciśnienia
 • Bardzo precyzyjna, płynna regulacja podciśnienia za pomocą pokrętła z mechanizmem blokującym
 • Nadaje się do przeprowadzania testów szczelności w celach kontrolno-pomiarowych
 • Obracanie pokrętła w prawo zwiększa podciśnienie po stronie zużycia (SET) przy podłączonym generatorze próżni (VAC)
 • W zakresie dostawy: Wakuometr wraz adapterem

Oznaczenie
Maksymalne
natężenie
przepływu [m3/h]
Zakres
regulacji
[mbar]
Dokładność 
[mbar]
Temperatura 
pracy
[°C]
Waga
[g]
Przyłącze
Średnica
przyłacza
wtykanego [mm]
Wakuometr
33.220 8,4 od -999 do 0 <1,3 od 5 do 60 135 -- 8 91.001-R 
33.220-G1/4 8,4 135 G1/4 --
33.230 14 250 -- 8
33.230-G1/2 14 250 G1/2 --
33.230-G1/4 14 2590 G1/4 --

Regulatory podciśnienia

 • Regulacja próżni w aplikacjach takich jak przyssawki w systemach manipulacyjnych
 • Zalecana integracja wakuometra
 • Przedmuch jest możliwy, jeśli wakuometr nie jest podłączony
 • Dowolna pozycja montażowa
 • Wakuometr nie wchodzi w zakres dostawy

 
Oznaczenie
Maksymalne
natężenie
przepływu [m3/h]
Zakres
regulacji
[mbar]
Temperatura 
pracy
[°C]
Waga
[kg]
Przyłącze
Przyłącze 
wakuometru
Wakuometr
33.105 10 od-200 do -999 od -10 do 80 0,6 2x G3/8 G1/8 91.001
33.120 80 2,1 2x G1 G1/4 91.003