Moduł odbierający CU

Moduł odbierający CU

 

Opis

Jednostka odbierająca CU wspomaga pracę operatora i zapewnia ciągłość produkcji poprzez redukcję przestojów związanych z wymianą pełnych opakowań zbiorczych na puste. Jednostka CU komunikuje się ze urządzeniami zewnętrznymi (robot, wtryskarka etc.) i w przypadku otrzymania informacji o napełnieniu pojemnika, zatrzymuje transporter, podstawia nowy pojemnik oraz wznawia pracę transportera. Opcjonalnie, w celu weryfikacji ilości produktów w opakowaniu zbiorczym, urządzenie może zostać wyposażone w wagę lub licznik detali umieszczony na transporterze poprzedzającym moduł CU.

 

Najważniejsze parametry

• Urządzenie zaprojektowane do pracy z pojemnikami EURO w 4 standardowych rozmiarach
• Komunikacja z urządzeniami produkcyjnymi
• Kontrola pracy transportera, zatrzymanie transportera na czas wymiany pojemników
• Sygnalizacja świetlna napełnienia pojemnika
• Czas zatrzymania transportera <5 s przy maksymalnej prędkości

 

Opcje

• Modyfikacja wymiarów urządzenia pod pojemniki o niestandardowych rozmiarach
• Adaptery dla niestandardowych pojemników
• Sygnalizacja dźwiękowa napełnienia pojemnika
• Waga kontrolna umożliwiająca zliczanie detali w pojemnikach
• Doposażenie w moduły odbierające i odkładające pojemniki na stosach
• Zbieranie oraz eksport statystyk
• Panel HMI do wyświetlania statystyk i obsługi urządzenia