Robotyzacja

Robotyzacja

Nasz zespół inżynierów robotyków, automatyków oraz konstruktorów chętnie podejmie wyzwanie robotyzacji procesów w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy metalowym. 

Zapraszamy do kontaktu w projektach związanych z:

  • Odbieraniem detali z formy wtryskowej
  • Aplikacjami pick & place
  • Pakowaniem oraz paletyzacją
  • Stacjami odcinania wlewków (na zimno oraz na gorąco)
  • Automatycznym montażem elementów
  • Systemami automatycznego etykietowania i znakowania detali
  • Podawaniem insertów do gniazd form wtryskowych
  • Montażem insertów w detalach
  • Inspekcją wizyjną produktów
  • Nietypowymi aplikacjami zautomatyzowanymi

W projektach integrujemy roboty przemysłowe 6-osiowe, roboty kartezjańskie, roboty typów SCARA i DELTA jak również roboty kolaboratywne. Współpracujemy z czołowymi producentami robotów przemysłowych i współpracujących.

 


 

 

 

 

 

Dla wszystkich projektowanych maszyn oraz stanowisk zrobotyzowanych przeprowadzamy ocenę ryzyka zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 12100 zakończoną audytem bezpieczeństwa przeprowadzanym przez audytora zewnętrznego. Raport końcowy z oceny ryzyka wraz deklaracją zgodności producenta są dostarczane razem z dokumentacją techniczną, a maszyna/stanowisko jest oznaczone znakiem CE.