Automatyzacja

Automatyzacja

Nasz zespół inżynierów automatyków oraz konstruktorów chętnie podejmie wyzwanie automatyzacji procesów w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemyśle spożywczym, farmaceutycznym czy metalowym. 

Zapraszamy do kontaktu w projektach związanych z:

 • Projektowaniem chwytaków
  • odbieranie detali z formy wtryskowej
  • aplikacje pick & place
  • chwytaki piankowe (maty ssące)
  • chwytaki do paletyzacji
 • Stacjami odcinania wlewków (na zimno oraz na gorąco)
 • Automatycznym oraz półautomatycznym montażem elementów
 • Systemami automatycznego etykietowania i znakowania detali
 • Podawaniem insertów do gniazd form wtryskowych
 • Montażem insertów w detalach
 • Integracją robotów sześcioosiowych (ABB, KUKA, Fanuc, inne) na wtryskarkach oraz w aplikacjach paletyzujących
 • Inspekcją wizyjną produktów
 • Nietypowymi aplikacjami zautomatyzowanymi

 


 

 

 

 

 

Dla wszystkich projektowanych maszyn oraz stanowisk zrobotyzowanych przeprowadzamy ocenę ryzyka zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 12100 zakończoną audytem bezpieczeństwa przeprowadzanym przez audytora zewnętrznego. Raport końcowy z oceny ryzyka wraz deklaracją zgodności producenta są dostarczane razem z dokumentacją techniczną, a maszyna/stanowisko jest oznaczone znakiem CE.