Żurawie z wysięgnikiem NIKO

Żurawie z wysięgnikiem NIKO


Firma NIKO produkuje i dostarcza żurawie z wysięgnikami, które są tworzone według wymagań klienta, tak aby w pełni zadowolić jego potrzeby przenoszenia ładunków. Dlatego, oferujemy szeroką gamę różnych typów żurawi z wysięgnikami, zależnie od miejsca ich przeznaczenia i przenoszonych ładunków. W rezultacie, użytkownicy są w stanie łatwiej przenosić ładunki i lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń.
 
Żurawie są w pełni kompatybilne z podnośnikami FIPALIFT.

 

 

Wolnostojące żurawie z wysięgnikami o prowadzeniu poziomym

Żuraw z wysięgnikiem z torem poziomym, jest wyposażony w wzmocnioną konstrukcję kratową powyżej toru NIKO. Ten typ żurawia jest bardzo wszechstronnym i znanym układem dla obsługi. Wolnostojące żurawie wysięgnikowe NIKO są wyposażane i dostarczane w zestawie składającym się z dwóch podzespołów: słupa i ramienia żurawia. Słupy są zaprojektowane i wykonane tak, aby zawiesić wybrany typ ramienia. Ramię jest zamocowane do kolumny za pomocą sworznia obrotowego. Ramię może obracać się wokół słupa i umożliwia podnoszenie ładunków wokół osi działania żurawia.
 

 

Żuraw z wysięgnikiem wyposażony w zmocnioną konstrukcję powyżej toru NIKO, zamocowany do istniejącego słupa

Żuraw z wysięgnikiem montowany do kolumny składa się z ramienia wysięgnika i dwóch klamer, które są zaciśnięte wokół istniejącego słupa/podpory/słupa budynku. Żurawie są wyposażone w wzmocnioną kratownicę powyżej toru NIKO. Ten typ wysięgnika pozwala na najbardziej wszechstronną pracę ramienia i jest najłatwiejszy w obsłudze oraz montażu.
 

 

Żuraw z wysięgnikiem wzmocniony kratownicą powyżej toru NIKO

Żuraw z wysięgnikiem NIKO, mocowany do ściany, składa się z ramienia oraz klamr, które mogą być przykręcone lub pospawane do ściany lub konstrukcji / słupa konstrukcyjnego budynku. Żuraw z wysięgnikiem wzmocnionym kratownicą powyżej toru NIKO to typ wysięgnika, który pozwala na najbardziej wszechstronną pracę oraz jest najłatwiejszy w obsłudze.
 

 

Żuraw z wysięgnikiem wyposażony w wzmocnioną konstrukcję powyżej toru NIKO, zamocowany do stropu

 

Żurawie z wysięgnikami wzmocnionymi kratownicą o przekroju dwuteownika typu I

Żurawie z wysięgnikami wzmocnionymi kratownicą, o konstrukcji ramienia wykonanej z dwuteownika, zamocowanego na słupie wsporczym poprzez spawane klamry. Żuraw nie jest wyposażony w profil NIKO. Żurawie te są stosowane w instalacjach, gdzie konieczny jest napęd wzdłuż ramienia. Żurawie dostępne są jako konstrukcje wolnostojące, mocowane na słupach podporowych, przykręcane do ścian i stropów.

 

 

 

Żurawie z wysięgnikami wzmocnionymi kratownicą o przekroju dwuteownika typu I

Żurawie z wysięgnikami, których konstrukcja ramienia wykonana jest z dwuteownika, zamocowanego na słupie wsporczym poprzez spawane klamry oraz dodatkowe żebro wzmacniające od dółu. Żurawie te są stosowane w instalacjach, gdzie konieczny jest napęd wzdłuż ramienia. Żurawie dostępne są jako konstrukcje wolnostojące, mocowane na słupach podporowych, przykręcane do ścian i stropów.
 

 

 

Rozbudowany żuraw z wysięgnikiem NIKO

Ten typ żurawia NIKO ma drugą oś wzdłuż ramienia i jeden punkt zaczepienia podnośnika na końcu. Druga oś pozwala na podnoszenie i obrót o 360°. Działanie jest ograniczone w niektórych kątach przez centralne połączenie przegubu, ale takie rozwiązanie umożliwia omijanie przeszkód, które kolidują w zakresie pracy ramienia. Dostępne są wolnostojące żurawie, montowane na słupach podporowych hal, mocowane do stropu lub ścian.